תודה!

וובינר התקיים ב7.11.2021
** שימרו את כתובת המייל שלי:
liranweiss5@gmail.com
 ולא תפספסו עדכונים שאשלח בהמשך